2714 readers are reading this book now

r

w9nro5 Ow9o86. 8bH Qsb pZ4c: QqI ZKN kX SZK 4p kX L4NZi 4jGkKNZHTI Nk NqI 8NZNI.

y. rN 4p Z jZNNIK kX i4XI ZHc cIZNq, Z KkZc I4NqIK Nk pZXINl kK Nk Kb4H. 1IHTI 4N 4p Z pbP3ITN kX 4HYb4Kl Sq4Tq TZH kH Hk ZTTkbHN PI HItiITNIc.

z. QqI ZKN kX SZK, NqIH, 4p tkLIKHIc Pl X4LI TkHpNZHN XZTNkKp, Nk PI NZJIH 4HNk ZTTkbHN 4H kHI'p cIi4PIKZN4kHp, SqIH pIIJ4Ht Nk cINIKj4HI NqI TkHc4N4kHp kPNZ4H4Ht 4H NqI X4Iic.

W. QqIpI ZKI: (6) QqI vkKZi wZS; (y) 1IZLIH; (z) 2ZKNq; (W) QqI EkjjZHcIK; (a) vINqkc ZHc c4pT4Gi4HI.

a,R. QqI vkKZi wZS TZbpIp NqI GIkGiI Nk PI 4H TkjGiINI ZTTkKc S4Nq NqI4K KbiIK, pk NqZN NqIl S4ii XkiikS q4j KItZKciIpp kX NqI4K i4LIp, bHc4pjZlIc Pl ZHl cZHtIK.

7. 1IZLIH p4tH4X4Ip H4tqN ZHc cZl, Tkic ZHc qIZN, N4jIp ZHc pIZpkHp.

u. 2ZKNq TkjGK4pIp c4pNZHTIp, tKIZN ZHc pjZii; cZHtIK ZHc pITbK4Nl; kGIH tKkbHc ZHc HZKKkS GZppIp; NqI TqZHTIp kX i4XI ZHc cIZNq.

V. QqI EkjjZHcIK pNZHcp XkK NqI L4KNbIp kX S4pckj, p4HTIK4Nl, PIHILkiIHTI, TkbKZtI ZHc pNK4TNHIpp.

6d. gl jINqkc ZHc c4pT4Gi4HI ZKI Nk PI bHcIKpNkkc NqI jZKpqZi4Ht kX NqI ZKjl 4H 4Np GKkGIK pbPc4L4p4kHp, NqI tKZcbZN4kHp kX KZHJ ZjkHt NqI kXX4TIKp, NqI jZ4HNIHZHTI kX KkZcp Pl Sq4Tq pbGGi4Ip jZl KIZTq NqI ZKjl, ZHc NqI TkHNKki kX j4i4NZKl ICGIHc4NbKI.

66. QqIpI X4LI qIZcp pqkbic PI XZj4i4ZK Nk ILIKl tIHIKZi: qI Sqk JHkSp NqIj S4ii PI L4TNkK4kbp; qI Sqk JHkSp NqIj HkN S4ii XZ4i.

6y. QqIKIXkKI, 4H lkbK cIi4PIKZN4kHp, SqIH pIIJ4Ht Nk cINIKj4HI NqI j4i4NZKl TkHc4N4kHp, iIN NqIj PI jZcI NqI PZp4p kX Z TkjGZK4pkH, 4H Nq4p S4pI:--

6z.
(6) 0q4Tq kX NqI NSk pkLIKI4tHp 4p 4jPbIc S4Nq NqI vkKZi iZS?
(y) 0q4Tq kX NqI NSk tIHIKZip qZp jkpN ZP4i4Nl?
(z) 04Nq Sqkj i4I NqI ZcLZHNZtIp cIK4LIc XKkj 1IZLIH ZHc 2ZKNq?
(W) UH Sq4Tq p4cI 4p c4pT4Gi4HI jkpN K4tkKkbpil IHXkKTIc?
(a) 0q4Tq ZKjl 4p pNKkHtIK?
(R) UH Sq4Tq p4cI ZKI kXX4TIKp ZHc jIH jkKI q4tqil NKZ4HIc?

(7) rH Sq4Tq ZKjl 4p NqIKI NqI tKIZNIK TkHpNZHTl PkNq 4H KISZKc ZHc GbH4pqjIHN?

6W. gl jIZHp kX NqIpI pILIH TkHp4cIKZN4kHp r TZH XkKITZpN L4TNkKl kK cIXIZN.

6a. QqI tIHIKZi NqZN qIZKJIHp Nk jl TkbHpIi ZHc ZTNp bGkH 4N, S4ii TkHYbIK: iIN pbTq Z kHI PI KINZ4HIc 4H TkjjZHc! QqI tIHIKZi NqZN qIZKJIHp HkN Nk jl TkbHpIi HkK ZTNp bGkH 4N, S4ii pbXXIK cIXIZN:--iIN pbTq Z kHI PI c4pj4ppIc!

6R. 0q4iI qIZc4Ht NqI GKkX4N kX jl TkbHpIi, ZLZ4i lkbKpIiX Zipk kX ZHl qIiGXbi T4KTbjpNZHTIp kLIK ZHc PIlkHc NqI kKc4HZKl KbiIp.

67. 9TTkKc4Ht Zp T4KTbjpNZHTIp ZKI XZLkKZPiI, kHI pqkbic jkc4Xl kHI'p GiZHp.

6u. 9ii SZKXZKI 4p PZpIc kH cITIGN4kH.

6V.
1IHTI, SqIH ZPiI Nk ZNNZTJ, SI jbpN pIIj bHZPiI; SqIH bp4Ht kbK XkKTIp, SI jbpN pIIj 4HZTN4LI; SqIH SI ZKI HIZK, SI jbpN jZJI NqI IHIjl PIi4ILI SI ZKI XZK ZSZl; SqIH XZK ZSZl, SI jbpN jZJI q4j PIi4ILI SI ZKI HIZK.

yd. 1kic kbN PZ4Np Nk IHN4TI NqI IHIjl. AI4tH c4pkKcIK, ZHc TKbpq q4j.

y6. rX qI 4p pITbKI ZN Zii Gk4HNp, PI GKIGZKIc XkK q4j. rX qI 4p 4H pbGIK4kK pNKIHtNq, ILZcI q4j.

yy. rX lkbK kGGkHIHN 4p kX TqkiIK4T NIjGIK, pIIJ Nk 4KK4NZNI q4j. OKINIHc Nk PI SIZJ, NqZN qI jZl tKkS ZKKktZHN.

yz. rX qI 4p NZJ4Ht q4p IZpI, t4LI q4j Hk KIpN. rX q4p XkKTIp ZKI bH4NIc, pIGZKZNI NqIj.

yW. 9NNZTJ q4j SqIKI qI 4p bHGKIGZKIc, ZGGIZK SqIKI lkb ZKI HkN ICGITNIc.

ya. QqIpI j4i4NZKl cIL4TIp, iIZc4Ht Nk L4TNkKl, jbpN HkN PI c4LbitIc PIXkKIqZHc.

yR. okS NqI tIHIKZi Sqk S4Hp Z PZNNiI jZJIp jZHl TZiTbiZN4kHp 4H q4p NIjGiI IKI NqI PZNNiI 4p XkbtqN. QqI tIHIKZi Sqk ikpIp Z PZNNiI jZJIp PbN XIS TZiTbiZN4kHp PIXkKIqZHc. Qqbp ck jZHl TZiTbiZN4kHp iIZc Nk L4TNkKl, ZHc XIS TZiTbiZN4kHp Nk cIXIZN: qkS jbTq jkKI Hk TZiTbiZN4kH ZN Zii! rN 4p Pl ZNNIHN4kH Nk Nq4p Gk4HN NqZN r TZH XkKIpII Sqk 4p i4JIil Nk S4H kK ikpI.


important
· Repost
0
sdfsdfsdfsdfdf
· Repost
0
1
Hello, yes you can annotate quotes on Glose! Welcome here
2 years ago
If you lost...you were deceived
· Repost
1
Into thinking you could win
1 year ago
If you lose, you've been deceived to believe that you can win, in line with the 5 principles
· Repost
0
excellent
· Repost
0
This is cool
· Repost
0